Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Vi -Ét-Âu-Bi

Kính gửi Bác Cảnh Mác-Ten và Các Bạn ,
Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa , ngày nay và ngày mai để bàn bạc về chuyện 2 chai Rê Mi Vi Ét Âu Bi thôi đó .
Nhưng Bác Cảnh có thể xác định rõ 2 chai Bác hứa là thuộc loại bi nhiêu xen ti lít không ? thứ này có nhiều loại định lượng khác nhau đấy các bạn à !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.