Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Re:thử thư

Anh em thân mến
Đây là thư nháp về cái vụ địa chỉ email của LP .
Người tổ chức những sự kiện quan trọng... đôi khi lại cần góp ý chút.
Xin lưu ý là mùng bốn tết nhằm ngày 17/02/2010 đã bắt đầu mùa chay. Năm nay H Đ G M VN không thông báo gì nhĩa là vẫn ăn chay kiêng thịt.
Lại nữa có nhiều anh mê tín than phiền rằng:' chớ đi ngày bẩy chớ về ngày ba'... Dũng Ruồi có nói danh tướng đâu kiêng cữ gì mà vẫn "đức năng thắng số"...Nhưng những vị ấy vẫn chưa thỏa mãn còn nói rằng: hèn gì tới giờ Ex 770 vẫn no mail.
Đây là thư nháp nên Ex 767 nhận được thì hồi âm cho chắc chắn.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.