Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Re: Thông Báo Tuyển Sinh Học Viện Công Giáo Việt Nam

Thưa chư huynh
Xin vui lòng gửi gấp những thay đổi về địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ email để kịp gửi cho ex Luro Sài gòn kịp đăng
Cám ơn anh em nhiều
DN

2017-02-27 9:44 GMT+07:00 Nguyen Thai An <ngthaian@gmail.com>:
DT 770 đang làm hồ sơ. Có anh em nào theo không?


Thông báo Tuyển sinh cho 

Chương trình Cử Nhân Thần Học (S.T.B) 

Cao Học Thần Học (S.T.L) 

trong năm học 2017-2018 

 tại Học Viện Công Giáo Việt Nam


Báo cáo thu-chi

Xin gởi lại


Tồn quĩ kỳ trước: 5.175.465 + 100USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)] (Đã post Báo cáo thu-chi 28/12/2016)

 

18/02/2017: Viếng Exa Tuấn (vòng hoa + phúng điếu, Ân phụ trách) = 1.000.000

18/02/2017: Đóng quĩ = +3.000.000 (Ánh500.000, Bình500.000, Cảnh500.000, Công500.000, Dụng500.000, Dũng Ruồi500.000)

 

Tồn quĩ: 7.175.465 + 100USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)] 

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Fwd: Thông Báo Tuyển Sinh Học Viện Công Giáo Việt Nam

DT 770 đang làm hồ sơ. Có anh em nào theo không?


Thông báo Tuyển sinh cho 

Chương trình Cử Nhân Thần Học (S.T.B) 

Cao Học Thần Học (S.T.L) 

trong năm học 2017-2018 

 tại Học Viện Công Giáo Việt Nam