Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU


Mới được tin
Cụ
ANNA NGUYỄN THỊ TẠOthân mẫu
Bạn Vũ Ngọc Thành 802

đã an nghỉ trong Chúa.
(đêm 07.11.2017, Houston, Texas, USA )


Xin chia sẻ nỗi niềm thương nhớ Cụ Bà Anna cùng Cụ Ông và gia đình bạn Thành 802 cũng như tang quyến.


Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Linh Hồn ANNA vào hưởng Thánh Nhan Chúa.

 

Gia đình Tuấn 813

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Nam Thanh

Gởi anh em thông tin.

Ân

PS: Trước đây mình cứ nghĩ Năm Thánh có qui mô toàn cầu.