Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước5.095.465 + 300USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 02/5/2017)

 

24/5/2017: lãi ngân hàng (21/11/2016 đến 24/5/2017): +782.000

26/6/2017: đóng quĩ: +300euro (Toàn Thắng), +500.000 (Phụng)

 

Tồn quĩ: 6.377.465 + 300USD + 300euro + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Re: Dã ngoại hè 2017

Thưa anh em,

 

Theo đề nghị của các cha đồng môn và anh em, dự kiến dã ngoại hè năm nay:

- địa điểm: giáo xứ Rạng (Mũi Né)

- thời gian: thứ Hai 17/7 & thứ Ba 18/7

- chi phí: quĩ lớp chi 2 khoảnxe các bữa ăn chính

Có ý kiến gì khác, anh em báo sớm sớm để tiện thu xếp.

An759


2017-05-19 8:34 GMT+07:00 Nguyen Thai An <ngthaian@gmail.com>:

Thưa anh em,

 

Vì ngân quĩ vẫn có hạn, không có đột biến (chưa anh em nào trúng Vietlott!) nên dự kiến dã ngoại hè năm nay vẫn như thông lệ:

- địa điểm: Vũng Tàu muôn năm

- thời gian: dự kiến thứ Năm 13/7 & thứ Sáu 14/7 (tháng 6 là tháng thi cử và HS thường tập trung đầu/ giữa tháng 8 nên đi chơi giữa tháng 7 là lý tưởng; ngoài ra để các cha đồng môn có thể tham gia nên sẽ tránh đi ngày thứ Bảy & CN)

- chi phí: quĩ lớp chi 2 khoản: xe và các bữa ăn chính. Cá nhân tự trả các khoản khác (khách sạn, café, ăn sáng, xem đua chó & cá cược, massage, v.v.)

 

Có ý kiến gì khác, anh em báo sớm sớm để tiện thu xếp.

An759