Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Latest news

Xin kính báo cùng toàn thể anh em: Đến 18:15 ngày 28/02/2010 đã có đủ 10 Ex đóng quĩ:

21/02/2010: Đóng niên liễm 2010 (Ánh500.000, Ân500.000, Cảnh300.000, Chương500.000, Phụng500.000) = 2.300.000

28/02/2010: Đóng niên liễm 2010 (Hiệp1.000.000, Dũng Ruồi500.000, Đạt500.000, Dụng DT300.000, Cầu300.000) = 2.600.000

Cảnh chuẩn bị 2 chai Blue đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.