Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Báo cáo thu-chi

Kỳ trước Tồn quĩ (Báo cáo thu-chi 12/01/2010): – 11.124.572 + TẠM CHI (3.000.000 Mũi Né + 500USD + 1 lượng vàng SJC)

 

21/01/2010: chi đám tang nhạc mẫu CB: 300.000 (vòng hoa) + 500.000 (phúng) = 800.000

06/02/2010: PHT gởi tặng 500AUD (500 x 17.200 = 8.600.000) để liên hoan tân niên & khắc phục hậu quả 3.000.000 Mũi Né nêu trên

11/02/2010: chi quà Tết hai cha Bề trên 1.000.000 (CB)

21/02/2010: Đóng niên liễm 2010 (Ánh500.000, Ân500.000, Cảnh300.000, Chương500.000, Phụng500.000) = 2.300.000

 

Cộng chi: 800.000 + 1.000.000 = 1.800.000

Cộng thu: 8.600.000 + 2.300.000 = 10.900.000

Tồn quĩ: – 2.024.572 + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.