Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Chen chân ngắm hoa trên đường Nguyễn Huệ

Và đây là một địa chỉ để xem chợ hoa Nguyễn Huệ, tay máy khác nhưng góc chụp vẫn đẹp.

Giới thiệu các bạn vào xem: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Chen-chan-ngam-hoa-tren-duong-Nguyen-Hue/11150105/157/
757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.