Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Re: RE [Ex68] Baìc BuÌi ðâìy haÒ ?

Ex 772 thân mến ;

Theo sự tính toán của nguời dân tại Pháp , khi di làm mình lãnh luong
ra , bị nhà nuớc thâu hết 44,7 phần tram về các khoản tiền "bảo hiểm y
tế và thuế" , tức là cứ 1000 euros tiền luong , ong nhà nuớc thâu của
mình hết 447 euros , nhung thằng BHYT cua nhà nuớc chẳng có bao giờ
trả cho mình 100% cả , cho dù nguời Tây luôn luôn tự hào về cái tổ
chức rất tốt dẹp kêu là BHYT của nuớc Pháp , nó chỉ trả cho mình 70%
là tối da thôi , có nhiều thứ chỉ tra 15% hoặc khg trả nữa , cái
chuyện nặn mụn của ex , dúng là khg nằm trong danh mục dể duợc trả
dồng nào hết , ex có biết khg ? bên dây muốn chữa cái rang hàm dùng dể
..... "nhoi cỏ" thì duoc trả 10% , chứ mà trồng cái rang cửa sún , dể
cuời nói cho có thêm tý duyên thì miễn di , mình tự móc túi ra trả ,
khg có rang hàm , an khg nhai kỹ có thể sinh ra chứng dau bao tử nhà
nuớc lại phải trả tiền bệnh khác , chứ còn sún cái rang cửa chẳng sao
cả , chỉ hoi "xấu giai" tí xíu ...thôi ấy mà , tóm lại BHYT nhà nuớc
khg trả tiền những khoản tiền dể nguời ta làm dẹp bao giờ !

Cho nên nguời ben Tây , lai phải tự di tìm dóng thêm 1 vài cái bảo
hiểm y tế tu nhân , hầu nó sẽ trả tiếp cho mình những phần mà BHYT nhà
nuớc khg trả , nhung dây dúng là chuyện "tiền nào của dó" rất rõ ràng
....tức mình dóng càng nhiều tiền , nó sẽ trả càng nhiều thứ , dóng ít
thì dừng nên bịnh cho chắc an .

Nhiều khi mình ua bị nằm vào tình trạng "dứng núi này , trông núi nọ"
dấy thôi , nếu mà các exs cứ thử sang các nuớc khác sống thử vài tháng
, sẽ thấy noi nào cung nhu nhau , ối ...chỉ là việc sống dâu quen dó
thôi .

Ex tui nhận thay cung chỉ là 1 chuyện bình thuờng , nếu mình dóng thuế
ít , bảo hiển ít thì ong nhà nnuớc lấy dâu ra tiền dể mà chi phí cho
hết mọi thứ , nhất là khi việc dóng thuế còn có thể kiếm nguời thuong
luợng : "50% vô túi anh , 50% tiết kiệm trong túi tui ... nếu khg chỉ
béo cái "ông nhà nuớc" , giả thử ai ai cung làm nhu vậy , thì nhà nuớc
lấy tiền dâu dể ra mà chi cho cái BHYT , hay lo cho những nguời nghèo
bây giờ .

Tính thế mà ....bên VN các bác vẫn còn sung suớng lắm dấy , vì còn
duợc sống trong cái thời kỳ ...."Ðã ngồi mát , lại còn duợc an bát
vàng" (anh giàu lại càng giàu hon hi , hi hi .....) , bên Tây cái thời
kỳ này nó qua lâu lắm rồi 772 .

Toan Thang
Vào ngày 02/02/2010, Toan-Thang NGUYEN
<toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> viết:
>
>
>
> Các exs thân mến
> Từ ngày bác Trùm chinh sửa đến nay , ex tui goi mail từ nơi làm việc nhưng khg thể nào đến diễn đàn được , nhờ các bác mách nước dùm .
> Toan Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.