Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Re: [Ex68] thư mời ( họp mặt đầu năm )

Thân chào các Exs,
Đến hôm nay thì tớ vẫn còn tại xứ Úc và đang mài mực để đáp ứng lời yêu cầu của Bác Ròm đây, suy ra là tớ không thể tham gia cuộc họp mặt đầu năm tại rì-sọt ngay thành phố, nơi tớ cũng ao ước được ghé thăm một lần cho thả-mãn, đọc quảng cáo của Bác Ruồi thường xuyên, tớ chưa thể hình dung được cái rì-sọt nhưng phải thấy tận mắt.
Bác LT tinh nghiệp doanh thương nên phán rằng sẽ có sự tham gia của tớ, chỉ là cách quảng cáo thôi, tin hành lang nầy không chính xác, chỉ có tin hành lang từ Bác Ruồi là nơi đáng tin cậy. Còn việc tên tác phẩm được dịch thành tên cúng cơm thì Bác LT quả là người cao kiến, nhiều chất xám, tớ phục lăn.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.