Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Re: Nam Canh Dan

T. Thắng và anh em
Cái nhà lầu ở Nghĩa phát nó chưa hòan tất. Nhất là cái chỗ gia chủ định dành riêng thết đãi bạn bè: nào là nói phép, ăn nhậu, tắm hơi... và nhiều khỏan nữa... chưa hòan tất [Chờ năm tới nữa mới hòan> Bạn mình hè này về VN cũng chỉ dzòm thui! Không "mần răng chi được".
Cứ nói xấu LT , LP đi nhe... rồi sẽ biết tay trong chiều thứ bẩy mùng bẩy!!
Chờ đó: hết sẩy, hết sẩy.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.