Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Thưa anh em
Như tin đã đưa. Ông cố cha Võ [lớp Ex69]mới qua đời. Xin anh em cầu nguyện cho linh hồn Giuse mau về hưởng tôn nhan Chúa.
DR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.