Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Re: Dinh chinh

Thưa anh em.
Xin đinh chính sai xót trầm trọng khi trích lời ông Trùm Hù trong bài tường thuật vừa qua.
Cố tình còn sai xót vì chỉ có Chúa là Đấng bất toàn còn thân phận con người là giới hạn... (lạy Chúa tôi, xin sửa lại ông Ruồi à : chỉ có Chúa là Đấng thiện toàn ... nói như ông thì ...các Đấng không rút phép thông công tớ, tớ xin làm con ông, ông Ruồi ạ !!!). Ngày xưa thời trung cổ mà nói linh tinh như vậy là bị vạ tuyệt thông lên giàn hỏa rồi. Hinh như bi chừ theo giáo luật mới chỉ còn dưới 10 tội bị vạ tuyệt thông tiền kết như phạm Mình Thánh, đánh Thánh Cha, tha đồng phạm, lạm dụng giải tội...
Xin lỗi Ex Cảnh 762 và anh em vì thiếu xót trầm trọng này. lần sau sẽ để ý hơn.
Lỗi tại tôi. Lôi tại tôi mọi đàng... Vì vậy tôi xin...

Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.