Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Hong phải dzậy.

Bác TT ơi, cái sự đời nhiều khi thấy vậy mà hổng phải vậy. Suốt năm, cứ 1 giờ sáng là tui phải " lều chỏng" ra lô cao su, cứ mong đến lúc nghỉ cạo mủ sẽ ngủ thẳng bản tới 5 giờ sáng cho " đã ". Tưởng vậy, nhưng bây giờ nghỉ cạo rồi mà cứ tới 1h lại thức, không ngủ thêm được ; mà bác biết đó, ở nhà với exa mà ngủ hong được thì người ta làm gì… Khổ nỗi, tuổi này rồi trên bảo dưới lúc nghe, lúc hông, lúc " nó " hông nghe, tức muốn cắt đứt, chia tay " nó " cho rồi. Bác thấy có khổ không ??!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.