Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

R.I.P

Chào các chư huynh
Ex tui vừa nhận được tin Ông Cố cha Võ (lớp 69) mới qua đời.
Lớp mình có đi viếng không?
Thân chào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.