Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Xin góp ý

Thân chào các Exs,

            Cuối tuần qua, Ex tôi suy nghĩ vài vấn đề nên không còn thời gian để viết bài, xin cáo lỗi. Chuyện cũ hay mới, vẫn mãi vòng lẩn quẩn, nhưng Ex tôi cũng xin nêu lên diễn đàn để các Exs cùng suy luận.

  • Sinh hoạt lớp Exluro 68 đi theo hướng nào?

Theo như Ex tôi nhận thấy. Lớp chúng ta không có phương hướng hoạt động rõ ràng. Một sinh hoạt tập thể cần nêu rõ phương hướng, một tuyên cáo hay huấn dụ từ Ban Điều Hành chẳng hạn. Nếu không rõ ràng, chỉ sinh hoạt theo lối "tự hiểu", e rằng từ "hiểu ngầm" sẽ dễ dàng đưa đến từ "hiểu nhầm", việc gì cũng có thể diễn đạt là sinh hoạt của chung cả lớp. Chúng ta đã bị sa lầy ở điểm nầy, đây là nhận xét riêng của Ex tôi.

Theo Ex tôi nhận thấy nơi đây, sinh hoạt lớp chỉ đơn thuần là sự liên lạc giữa những cá nhân cùng lớp ở một thời điểm, sinh hoạt gần gũi hơn chỉ đến mức họp lớp trong một ngày nào đó. Sau đấy, ai lại về nhà nấy, vì sự thật là cá nhân nào cũng có mảnh đời riêng để lo toan, đây xem như là lối sinh hoạt rõ ràng nhất.

Ex tôi cũng đồng ý trên tinh thần tương trợ giữa tình bạn đồng môn. Nhưng vấn  đề là tương trợ theo hình thức nào và đến mức hạn nào? Nếu không rõ ràng, e rằng sẽ sinh ra sự "hiểu nhầm" là tiềm lực của Exluro 68 là vô hạn định, trong khi thực tế là mình chỉ có khả năng chích dạo mà thôi.

Ex tôi không bàn đến sự trường tồn của "tập thể lớp 68", vì Ex tôi không đủ sáng suốt để tìm ra đường lối thực hiện chủ đích ấy. Thật đơn giản, Ex tôi nghĩ là thế hệ tiếp nối có mảnh đời riêng, có bạn bè riêng của chúng, việc hòa nhập nhiều cá nhân không có nhiều sinh hoạt chung một thời xem ra quá to tát. Nếu bạn nào nhận thấy mình có khả năng biến giấc mơ đó thành sự thật, xin chỉ giáo.

Vài hàng, mong các Exs góp ý.

Nay kính,

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.