Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Re; cap bao

Hi.
Dũng tôi nay trốn nợ!
Xin đổi số điện thoại mới là 0908 068 772
Xin lỗi quý vị vì sự phiền phức này.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.