Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

KHÙNG!

Năm xưa một đám KHÙNG KHÙNG,

Kéo nhau cả lủ nhập trường Giu-se.

Thiếu niên tuổi đẹp đời người,

Hiến dâng Thiên Chúa, sáng cầu tối kinh.

Chữ rằng "đồng bệnh tương lân",

Lại chung ăn, ở nên sinh thân tình.

Hợp tan quy luật cuộc đời,

Người sau kẻ trước rời trường ra đi.

Bây giờ đám ấy vẫn KHÙNG,

Bởi luôn lưu luyến thuở KHÙNG khi xưa.

Bao giờ đám ấy hết KHÙNG?

 

Bôn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.