Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

!!!

Xin chào các bác.

Theo tôi nghĩ, với tuổi này của chúng ta, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một cách sống riêng ; chúng ta phải chấp nhận điều này là một thực tại và nên tôn trọng lẫn nhau, đừng gượng ép nhau theo một suy nghĩ dù ta cho rằng đó là của đa số .

Chúng ta tập họp lại đây, đến với nhau phải bằng sự tự nguyện, bằng tình bạn xưa, lớp cũ của mỗi cá nhân ; nếu ai chưa đủ tình cảm và tự nguyện thì xin đừng dùng cường từ với họ mà hiểu sai về họ.

Hữu  Thắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.