Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Thăm viếng nhạc mẫu Bố Tây.

Thưa ChưHuynh và đặc biệt ÔngRuồi. Chiều nay có 5 người nhớ
đến Thánh Toma d'Aquin và không mừng chay đâu, có rượu thịt
đàng hoàng, do BốTây thết đãi, đó là LãoBéo, lãoRòm,
TrùmTuấn, bốTây và tớ. Chúng tớ có nhớ đến Thánh trong lúc
ăn. Còn ai thích mừng bổn mạng mà mừng chay thì cứ mừng.
Hình như đây đang là trào lưu mới thì fải ?!? Còn chuyện
chính của ngày hôm nay là : Xin chư huynh đệ thêm lời cầu
nguyện cho tình trạng sức khỏe của nhạc mẫu BốTây. Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.