Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Cầu cho linh hồn Maria

Thưa các bạn Ex68,

Năm nay công việc dồn vào cuối năm dữ quá, đến nỗi chỉ kịp ghé vào thăm blog mà không để lại câu chữ nào. PHT nói mình bận đi săn bưởi trên blog DCT thì oan cho mình quá, quả là oan Thị ...Mầu. Được bạn Chương nhờ lo phần hình ảnh cho đám tang nhạc mẫu, mạn phép đưa lên vài tấm ảnh để các bạn thông công cầu nguyện cho linh hồn Maria:

-Cả gia đình con, cháu, chắt quay quần xung quanh người quá cố.

-Gia đình ex Chương.

-Cha giáo Yêng, chánh xứ cử hành nghi thức tẩm liệm.

-Cha xứ Tân Thịnh cử hành thánh lễ tại gia.

-Các hình còn lại: đại diện Ex68 đến viếng và chia buồn với tang quyến.

Thân,

Ánh 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.