Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Chia buon

Kinh goi Ex Chuong va gia dinh,
MInh xin cung voi toan the anh em ExLuro 68 chia buon cung Ex Chuong va gia dinh.
Cung xin hop loi cau nguyen cung voi anh em va gia dinh Ex Chuong.
 
Giuse Do Manh Hung
 
 
 
----- Original Message -----
Subject: Cấp báo

Lớp tổ chức đi viếng cụ nhạc mẫu Ex Chương. Mời anh em tập trung tại nhà LT 39 Đặng Lộ lúc 15:30 hôm nay, thứ Năm 21/01/2010.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.