Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Fwd: Ve dang ky giu quoc tich Viet Nam

---------- Forwarded message ----------

From: Nguyen V Dat <nguyenv_dat@yahoo.com>

Date: 2010/1/4

Subject: Ve dang ky giu quoc tich Viet Nam

To: dusinh@gmail.com

Về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
Nhân 772 hỏi, Ex tui xin thông tin chung đến các bạn – nhất là các Ex Hải ngoại – được biết về đăng ký giữ Quốc tịch Việt Nam:
1.      Việt Nam theo hệ thống một Quốc tịch – Luật Quốc tịch Việt Nam trước đây đều khẳng định : " nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam".  Nay Luật Quốc tịch 2008 thêm cụm từ " trừ trường hợp Luật này có quy định khác".
2.      Ấy là, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (quý Việt kiều) chưa mất quốc tịch Việt Nam (như từ bỏ/ bị tước quốc tịch) trước ngày 1/7/2009 thì vẫn có quốc tịch Việt Nam.  Nhưng trong 5 năm phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
          Trường hợp có quốc tịch nước ngoài sau ngày 1/7/2009, mà chưa mất quốc tịch Việt Nam thì vẫn có quốc tịch Việt  Nam (như Thánh Bách chẳng hạn), nhưng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, phải thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam.
3.      Hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam gồm: Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch; Bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (một trong những giấy tờ sau:  Giấy khai sinh Việt Nam, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam, quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi)
4.      Giải quyết:
(i)     Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam thì TLSQ sẽ ghi vào Sổ đăng ký giữ quốc tịch và cấp giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
(ii)    Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy  đó không rõ thì TLSQ sẽ tiến hành xác minh; nếu kết quả xác minh là người đó có quốc tịch Việt Nam thì TLSQ sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
5.      Hiện tại, Việt kiều nếu chưa đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đều bị xem là người nước ngoài …với nhiều hệ quả theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đất đai… sẽ được đối xử, áp dụng như người nước ngoài.

VPLS Đạt Nguyễn-Vietlaw
57B Tú Xương, Q.3, TP.HCM
Tel: +84 8 3932 5138 / 0903 828 000
Fax: +84 8 3932 6139


Bạn sẽ làm gì khi cuộc đời không cho bạn cơ hội?
Câu trả lời từ những người đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.