Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

HÌNH ĐẸP

Do có một số lo nghĩ nên không ngủ được , lượm được một hình thấy hay quá , quăng lên mạng cho các bạn cùng thưởng thức .
HÌNH 1 GIÁM MỤC QUỲ NHẬN PHÉP LÀNH  ĐẦU TIÊN CỦA 1 TÂN LINH MỤC VIỆT NAM
DÒNG CHÚA CỨU THẾ ( Ở Việt Nam chắc chưa có bao giờ )


EX 767

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.