Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Re: [Ex68] Thăm viếng nhạc mẫu Bố Tây.

PHT
Ruồi hôm qua không đi được. Nhưng có cầu kinh cho bà nhạc mẫu của Ex 68.
Tuy nhiên có ex đầu vần, LP, song trùm...thì còn lo gì nữa?
Ex 772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.