Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Cấp báo

Lớp tổ chức đi viếng cụ nhạc mẫu Ex Chương. Mời anh em tập trung tại nhà LT 39 Đặng Lộ lúc 15:30 hôm nay, thứ Năm 21/01/2010.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.