Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Báo cáo thu-chi

Báo cáo thu-chi kỳ trước (02/01/2010): Tồn quĩ – 11.584.572 + TẠM CHI (3.000.000 + 500USD + 1 lượng vàng SJC)

 

Cập nhật:

09/01/2010: chi quà thăm nhạc mẫu CB: 440.000

CB đóng quĩ: 400.000

Thắng mun đóng quĩ: 500.000 (với lời gởi gấm dành mua quà Tết cho cha Bề trên, nhưng nay cứ sung vào quĩ vì đàng nào khi thời gian đến thì cũng chi lại khoản này thôi)

Tồn quĩ: – 11.124.572 + TẠM CHI (3.000.000 + 500USD + 1 lượng vàng SJC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.