Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

RE: Cấp báo

Xin goi loi chia buon den Ex Chuong va Gia Dinh. Nguyen xin chua som dua linh hon Maria ve Thien Dang.

 

TBG va Gia Dinh

 

From: Nguyen Thai An [mailto:ngthaian@gmail.com]
Sent: Wednesday, January 20, 2010 6:55 PM
To: exluro681.1968@blogger.com; exluro68@gmail.com; exluro1968@yahoo.com; thaian1@hcm.vnn.vn; ngthaian@gmail.com; ngthaian@yahoo.com; anhtdq@yahoo.com; anhtdq@gmail.com; huubinh@gmail.com; binhnguyen2@hcm.vnn.vn; nnc409@gmail.com; canhnn409@yahoo.com; ex_777@ymail.com; cong768@gmail.com; gnoc768@yahoo.com; hongcongtran@saigonnet.vn; giusedomanhhung@hcm.vnn.vn; huyhoa_pd@yahoo.com; ph.huy.lien@gmail.com; vuhung@usa.com; ex.luro@gmail.com; phuc123@gmail.com; phung5623@yahoo.com; hoabright@gmail.com; tranhtuan10856@gmail.com; dusinh@gmail.com; hungxuan785@gmail.com; Jdth778@yahoo.com; toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr; toan.nguyen1@free.fr; toanthang11@yahoo.fr; gnoh82@comcast.net; dphan56@yahoo.com; exluro68@yahoo.com; hphan_32225@yahoo.com; chautle@hotmail.com; lamvietvu68@gmail.com; nguyenv_dat@yahoo.com; vietvuong57@yahoo.com.vn; Hung.vu@hotmail.co.uk; thang803@gmail.com; tran_phi_khanh@yahoo.com; ankhongli@yahoo.com; baby_duckling@yahoo.com; huychuong1968@gmail.com
Subject: Cấp báo

 

Lớp tổ chức đi viếng cụ nhạc mẫu Ex Chương. Mời anh em tập trung tại nhà LT 39 Đặng Lộ lúc 15:30 hôm nay, thứ Năm 21/01/2010.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.