Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

AI ĐÂY?

Mời các bạn xem đoạn video sau đây và đoán xem người ca trưởng trong phim là ai. Bạn nào có đáp án đúng và sớm nhất, chiều nay có thưởng. Mở hàng đầu năm xem có hên không...


Gx THUẬN PHÁT-ĐÊM GIÁNG SINH 2009 (2)

Trần Anh | MySpace VideoTuấn 813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.