Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Re: Merry Xmas (tt)

Bac Trum Hu oi
Tren blog chi con thieu ong gia Noel [ khong chap nhan ba gia ] cho no du bo khong khi ron ra.
Cai quy luat vat li ve su dan no cua vat lieu do nhiet do van dung ?
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.