Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Re: danh sach ex68

Ánh và các bạn.
Chắc chắn khi gửi cho anh Trí Dũng mình chỉ gửi tên, Địa chỉ và email thôi. Chả lẽ lại mang biệt danh Dũng Ruồi ra khoe,. he hee
Bạn nào không muốn đăng trên ExLuro Sàigon xin thông báo. Mõ sẽ cắt ngay tắp lự. Có khó gì đâu.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.