Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Re:xin nối giáo

Có ai siêng "cầy bừa" bằng Mõ không vậy???
Đã 07.34 AM mà vẫn còn tranh thủ cày... cày... bừa...bừa...!!!
Number 1 !!!   Number 1 !!!      Number 1 !!!

but gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.