Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Re: nha thuong


Bạn mình chắc dư giờ để nghiền ngẫm các chuyện link trong trang này:

Trước hết xin lỗi tất cả những bậc đáng kính ở xứ "con Rồng cháu Tiên": Thầy...(các loại) = thằng !!!

Bạn mình còn "rất muốn trở về VN sống quãng đời hưu trí" không???

but gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.