Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C (Lc 18, 1-8)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.