Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

RE: Ex 761

Lop 70 co 1 Ex lam bac si chuyen khoa cot song o benh vien chan thuong chinh hinh ( Sùng Chính củ). Benh cua Ex Binh vao BV do la dung chuyen khoa. Hinh nhu Ex sư đệ  nay ten la Chính, hình nhu la phó khoa cot song ( A hay B gi do). AE nao co gio ranh lien lac thu xem (qua a Dung lop tren hoac qua lop truong lop 70)

 

Bôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.