Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ lần trước (Báo cáo thu-chi 26/7/2010): 4.091.428 + 100USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

 


Ngày 22/9/2010: Rút ra trước hạn 1 lượng vàng SJC đang gởi ngân hàng Sacombank vì lãi suất quá thấp (kỳ hạn 1 năm, lãi suất 0.05%/năm) và chấp nhận không được tính lãi cho khỏang thời gian 20/7/2010-22/9/2010 (nếu tính sẽ được khỏang trên dưới 2.500VND!) để chuyển sang Navibank kỳ hạn 11 tháng, lãi suất 2%/năm.


07/10/2010: Chi thăm anh Hai Nguyện: 1.000.000


Đóng niên liễm 2010 (Dũng Ruồi500.000) = 500.000

 


Tồn quĩ: 3.591.428 + 100USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.