Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Re: Ex 761

Bổ sung thêm thông tin của BS Chính :
 Xem trong kỷ yếu của Exluro SG năm 2007 thì có thông tin :
Lớp 1971- Vũ viết Chính 340C/33 Hoàng văn Thụ, P4, Tân Bình.
ĐT :(08) 38 111 855  NR 38 490 645
Phòng mạch : 53/55 Trường Chinh, P 12, Tân Bình .

757


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.