Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Re: [Ex68] Re:Reply Ex 800

Chào Ex 772,
Cám ơn về tường trình 3 gà 1 gói. Xin đính chính, Ông Lại Văn Sâm không tốt nghiệp ở Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ngành ngoại ngữ, cũng không có lời phê kèm với chữ "thanks" trên văn bằng. PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.