Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Fwd: gio 100 ngày

R.I.P.
Cha Giao Đạt từ trần

---------- Forwarded message ----------
From: <vuhung@usa.com>
Date: 2010/10/25
Subject: Re: gio 100 ngày
To: dusinh@gmail.com


Khấp báo
Cha giáo Phê-rô Cao Văn Đạt đã từ trần đột ngột.
Cha rất thích biển.
Cha đi Phan Thiết 2 hôm nay để tắm biển.
Sáng nay, cha đã ra đi giữa lòng biển, nghe nói đang tắm.
Anh em mình thêm lời nguyện cầu cho Cha.
GB. Vũ Mạnh Hùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.