Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Fwd:

Cấp báo.
Cha Nguyện bị đau nặng như thư Ex 786 viết


---------- Forwarded message ----------
From: <vuhung@usa.com>
Date: Wed, Oct 6, 2010 at 10:24 AM
Subject:
To: dusinh@gmail.com
Anh em oi, Cha Nguyen benh nang, dang duoc dieu tri tai Benh vien Trung Vuong.
GB. Vu Manh Hung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.