Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Re: vieng Cha Pet. Đạt

Thưa anh em
Tin từ Ex Luro Sài gòn. Anh Trí Dũng đề nghị anh em cựu chủng sinh có mặt lúc 19h tối nay [ngày thứ ba 26/10/2010] tại đại chủng viện để viếng và cầu nguyện cho cha giáo Phê rô. 
Xin anh em thu xếp đi đông đủ.
Thằng mõ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.