Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Re: [Ex68] Re: xin nối giáo

         PHT à
Tớ bị thất nghiệp nhưng thay vì đi tìm việc làm lại lén hồi âm cho cậu vài hàng cho khỏi thất lễ.
LT sau khi nhận thẻ iu tiên đó bèn cất kỹ trong tủ sắt: không bao giờ phải dùng đến. Lâu lâu gặp anh em móc ví mang ra khoe thì tìm mãi không thấy. Khổ nỗi là lớp 68 có nhiều bút gian, cong hay khùng gì đó mới chết chứ!
Các vị ấy phán rằng:" Ối dào! bà chúa đứt tay bằng ăn mày xổ ruột". Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
      Ex 772Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.