Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Re: Cận thiên tài

HiHi! Ex Alpha và anh em
Chuc mung danh tuong 770.
Con hơn cha là nhà có Phúc.
Cái này là nói xấu anh no mail đây> Nhìn hình cháu "Tèo" cao hơn Ex Dụng 770 và trong tiệc mừng có cả Ex Phúc và chị Nhiên[ Exa của Phúc] nữa
DR 772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.