Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Giống không?


Xin phép tác giả sửa lại một chút cho giống. Không phải vô tình Dũng Mập mặc áo đỏ khi tới nơi này ?, hi hi…
757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.