Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Xuất ngoại

Các Bạn Ex Nội & thân mên,
Theo lời của "Sêp" mình thì rõ khổ vì chưa cập nhật thông tin! Sở ngoại vụ 6 giờ 30 mới mở cửa; 6 g 50 mới bắt đầu cho vào chụp hình (30 ngàn, rửa ra 3 tấm); bán hồ sơ (2 ngàn) gồm 1 tờ khai chi có những chi tiét thông tin ve Gia dinh ( cha mę, vợ, con (

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.