Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Re: Hiiệp Thông Chia Sẻ

Thành thật chia buồn với Phụng và gia đình.

Xin cầu cho linh hồn Phanxico Xavier sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Lâm 790

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.