Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

re: mừng bổn mạng

Thưa anh em
Xin chúc mừng quan thầy Gia cô bê của LP767
Tiếp theo chúng ta cũng nhớ đến bề Hiếu trong ngày lễ thánh Joachim tiếp theo.
Ex 772
PS: Không biết danh tướng cho đi Florida cho giáp vòng không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.