Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

re: từ ExluroSG: nhanh không thì hết

THƯ MỜI

Để ghi dấu ấn ngày trọng đại của Gia Đình Ex Luro Saigon,

Thân mời các bạn trưởng các Lớp vui lòng đến 122/1 Trần Đình Xu Q1 (Công Ty May Xuất Khẩu Hướng Mới) để nhận đĩa DVD ghi lại hình ảnh trong ngày Kỷ niệm 150 Năm thành lập Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Saigon vừa qua.

Số lượng ấn bản rất khiêm tốn. Mọi sự chậm trễ các bạn Trưởng lớp chịu trách nhiệm.

TM. Ban Biên Tập Ex Luro Saigon

Tô ma NGUYỄN TRÍ DŨNGKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.