Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 5.639.566 + 200USD + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (17.000.000)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 22/5/2013)

19, 20/7/2013

+ Đóng quĩ 2013: Hòa(780) 1.000.000, Khải500.000, ThànhVũ400USD, KhoanLoan100USD (anh em hải ngoại do DR chuyển)

Quà mừng thôi nôi cháu ngoại LT: 649.000 (Công phụ trách)

Tồn quĩ: 6.490.566 + 700USD + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (17.000.000)]

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.