Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Re: Paris


Hi
Sao không thấy diễn văn mừng lễ Thành Toma tông đồ gì cả.
DR772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.