Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Re: Paris

Ex T Thắng 806 và anh em
DR chưa được đi Paris nhưng nghe lén các vị đi rồi nói rằng đáng đi lắm... Nào là không đi mất cả nửa đời người ấy chứ...Nêu không đi Úc châu lại cũng mất nửa đời người nữa thì phỏng còn gì bác PHT?
May thay anh em minh đã U60 rồi cho nên theo lới Thánh Kinh"mạnh giỏi chăng là được 70" thì chưa được đi Kinh đô ánh sáng cũng chỉ bị mất 1/5 hay 1/6 đời người thôi.
Thế mà mất anh xấu miệng dám "phát biểu linh tinh" là cái cái khoái thứ tư ở An Nam đây là vô tư và tự nhiên nhất ( Việt nam còn dùng 1 động từ riêng gọi là đi đồng); ở Mỹ bathroom chỗ nào cũng sẵn sàng, sạch sẽ [ chỗ này phải mỡ ngoạc là khu Hispanic và Chinese thì chưa được thom tho ] và miễn phí. Nhưng nghe nói ở châu Âu phải làm nghĩa vụ công bình 1 hay 2 Euro. EX 800 liệu việc như thần xin cho thêm ý kiến để rộng đường dư luận!
Ex 772Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.