Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Vài hình ảnh về thánh lễ khai mạc ĐHGT ở Rio Brasil

Xin chia sẻ :


Và xin vào đây xem đoạn video http://www.youtube.com/watch?v=L3oWBLmG1XY

AR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.